Bezpieczeństwo to podstawa – mówi stare powiedzenie i odnosi się niemal do każdego aspektu ludzkiego życia. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ryzyko jest większe niż na co dzień. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną to nie tylko forma realizowania pasji, nie tylko sport, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, ponieważ w naszych rękach spoczywa narzędzie, które niewłaściwie użytkowane, może przyczynić się do tragedii. Dlatego niniejszy tekst ma przypomnieć użytkownikom broni myśliwskiej o kilku podstawowych zasadach obchodzenia się z bronią, bądź co bądź, bojową.

  1. Często bagatelizowanym aspektem bezpieczeństwa użytkowania broni palnej jest czas, kiedy z niej de facto nie korzystamy. Bywa, że po polowaniu jest ona odkładana na stół czy inny mebel, a tymczasem koniecznie powinno przechowywać się ją wyłącznie w szafie pancernej, która spełnia normy klasy S1.
  2. Niejako kontynuacją poprzedniego punktu jest transport broni na i z polowania/strzelnicy. Prawo wymaga, aby broń przewożona była w specjalnym futerale bądź kufrze. Najlepiej, jeśli dodatkowo założymy blokadę na spust, aby zabezpieczyć broń m.in. przed kradzieżą.
  3. Amunicja może znajdować się cały czas w magazynku tylko podczas polowania, kiedy znajdujemy się na stanowisku, a broń myśliwska zawsze powinna być rozładowana. Ponadto pamiętajmy, że w miejscach publicznych oraz podczas polowań zbiorowych, a także na strzelnicach, broń śrutowa powinna być zawsze złamana, a broń kulowa trzymana z otwartym zamkiem. Zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca publiczne i obecność osób niezwiązanych z myślistwem, będzie to zapewnienie o bezpieczeństwie.
  4. Niezwykle ważna zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla stanu samej strzelby myśliwskiej jest pamięć o spuszczeniu iglic w zamkach. W wypadku użycia broni śrutowej warto wykorzystać zbijaki, które zapobiegają eksploatacji iglic.
  5. Nawet jeżeli zastosujemy się do wszystkich powyższych zasad, nie wolno kierować lufy myśliwskiej broni palnej w kierunku innych ludzi. Nigdy nie możemy być pewni absolutnie wszystkich mechanizmów, wobec czego należy zachować także ten element bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
  6. Lufa każdej strzelby myśliwskiej powinna być wycelowana w górę lub w ziemię, nigdy poziomo lub pod kątem stanowiącym zagrożenie dla otoczenia.
  7. Na strzelnicy panuje zakaz używania pasków, co zresztą zawarte jest w większości regulaminów zawodów i strzelnic „broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń” – to cytat z prawideł strzelań PZŁ.
  8. Rozładowana broń to także standard podczas polowań, kiedy przychodzi do wejścia na ambonę lub pokonywania przeszkód, takich jak głębokie rowy. Są to sytuacje podwyższonego ryzyka, ponieważ w każdej chwili myśliwy może stracić równowagę, przewrócić się, spaść i w efekcie nieumyślnie wystrzelić. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko w wymienionych sytuacjach rozładować broń i uniknąć zagrożenia.
  9. Udostępnianie broni osobom nieupoważnionym – zasady użycia broni palnej to spora odpowiedzialność nawet dla osoby o odpowiednich uprawnieniach. Dlatego nie wolno nawet pozwolić na „potrzymanie” broni przez osoby nieupoważnione.
  10. Nieco inną kwestią jest użyczanie broni innemu myśliwemu. Tutaj dobrą praktyką jest spisanie takiego użyczenia w formie papierowej. Nawet jeśli jest to osoba zaufana, zabezpieczenie w postaci wypełnienia gotowego formularza będzie dodatkowym zabezpieczeniem obu myśliwych.